Kategori: Bisiklet Sözlüğü

Velespit

Bisiklet sözlüğü çalışmamıza sitemizde bol bol kullandığımız ve site ismimizin de kökünü oluşturan velespit kelimesini eklemeye karar verdik. Velespit daha önce de değindiğimiz gibi Fransızca “Velocipede” kelimesinden geliyor. Yaygın olarak pedal gücüyle çalışan iki veya üç tekerlekli araç anlamında kullanılmasının…

Peloton

Peloton, Fransızca kökenli bir sözcük olup küçük top, yumak anlamına gelir. İngilizcedeki pellet sözcüğüyle soydaştır ki pellet de yumak demektir. Pelotonda içindeki bisikletçilerin davranışları yol durumları ve kategorilere göre değişmekle birlikte genel amaç enerji tasarrufu sağlamak ve liderlik mayosunu taşıyan…

Bike Dooring

Herhangi bir etkinliğin kültürü oturmaya başladığı zaman o kültürün hakim olduğu dillerde yapılan aktiviteyle ilgili yeni kelimeler türemeye başlıyor ister istemez. Yaşanılan bu durum, doğal sürecin kaçınılmaz bir sonucu. Bu tarz terimler genelde bulundukları dilde tam olarak ifade edilebildiği için…