Takipçinin Bisiklete Sağladığı Faydalar

Bugüne kadar belkide hep, bisikletin önünde giden aracın bisikletliye sağladığı faydaları düşünüp durduk. Fakat bunun tam tersi de mevcut. Yani bisikletin arkasındaki araçların da bisiklete aerodinamik açısından faydaları var. Bu durumu belki de bir yazı serisi olarak Takipçinin Bisiklete Sağladığı Faydalar başlığı altında toplayacağım.

Tour de France, Giro d’Italia gibi turları takip eden okurlarımız; son yıllarda yarışlarda bisikletçilere eşlik eden motorların sebep olduğu sorunlara hatta kazalara aşinadırlar. Bu kazaların bazıları ciddi yaralanmalarla ya da ölümlerle sonuçlanabiliyor maalesef.

Araştırmacılar, kazaları ve potansiyel aerodinamik durumları açıklamak için rüzgar tünelleri ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonlarından yararlanmışlar. Aerodinamik ve sürtünme araştımalarını 1 tane takipçi motor, 2 tane takipçi motor ve 3 tane takipçi motorla gerçekleştirmişler.  Rüzgar tüneli testleri standart k– ε modeline uygun olarak değer verilmiş 3D steady-state Reynolds-Averaged Navier–Stokes metoduyla simüle edilmiş. Tek motor takip ederken sürtünmenin %8.7 azaldığı, üç motorlu takipte ise %13.9’a kadar  sürtünmenin gerilediği tespit edilmiş. Bu ölçümlerde bisikletli ile motorlar arasındaki mesafe 0.25 metre olarak seçilmiş. Seçilen mesafe büyük yarışlarda sıkça ortaya çıkan bir takip mesafesi. Yüzdeler mesafe değiştiğinde ya da motor yerine araba olduğunda değişmektedir.

Uluslar arası bisiklet birliği, motor takip mesafesi standartlarını sadece kazalardan dolayı değil, aynı zamanda sağladığı faydalardan dolayı da değiştirmiş gibi. Takipçi motorlar yüzünden gerçekleşen kazalar ise bir başka yazımda yer alacak.

Çeviri/Derleme: Burak Candan


Bu yazının temelini oluşturan kaynak: “Aerodynamic benefit for a cyclist by a following motorcycle” isimli akademik makale. Bu makaleyi yayınlayanlar ise Bert Blocken, Yasin Toparlar , Thomas Andrianne. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 155.