Velespit

velespit

Bisiklet sözlüğü çalışmamıza sitemizde bol bol kullandığımız ve site ismimizin de kökünü oluşturan velespit kelimesini eklemeye karar verdik. Velespit daha önce de değindiğimiz gibi Fransızca “Velocipede” kelimesinden geliyor. Yaygın olarak pedal gücüyle çalışan iki veya üç tekerlekli araç anlamında kullanılmasının yanı sıra tren rayları üzerinde insan gücüyle çalışan küçük taşıtlar için de velespit teriminin kullanılması söz konusu. Velespit kelimesinin bir diğer anlamı ise erken dönem bisiklet demek. Bu anlamın kelime kökeniyle tam olarak bir alakası olmasa da günümüzde bu anlamda kullanılmasının en önemli sebebi büyük ihtimalle algılarda bıraktığı nostaljik etki. Latince kökenli bir sözcük ve kelimeyi köklerine ayırdığınızda “hızlı ayak”, “tez ayak” gibi anlamlara çıkıyor velespit kelimesi. Bu anlam salt gözlem gücüyle yüklenmiş belli ki bisiklete. Çünkü ufak bir gözlemle bile bisiklet kullanan bir kişinin ayaklarının normal durumlara göre çok daha hızlı hareket edebildiği sabit. Bunu sağlayan zaten devinimin gücü. Velespit kelimesi de bu devinimi ve enerjik hali bizlere salt olarak yansıtan bir kelime hala. İlk zamanlarda bisikletin pedalsız olarak üretilmesi ve kişilerin kaykay mantığında olduğu gibi ayaklarıyla yerden güç alarak aleti hareket ettirmeleri de tez ayak terimini açıklayan bir başka tarihsel gerçek olabilir.

Günümüze gelindiğinde pek çok değişikliğe uğrasa da ana mantığında hiçbir değişme olmamış bisikletin. Hala mekanik bir alet ve hala insan gücüyle çalışıyor.Üzerine daha yazılacak çok şey vardır muhakkak ama sözlük çalışmaları başlı başına bir tarihçe yaratmak için değil fikir vermek için vardır. Biz bu görüşe inandığımız için bu yazımızı da burada sonlandırıyoruz.

Velespit Hakkında Detaylı Yazımız İçin Tıklayınız.